O BNG alega ao proxecto de reaxuste na Avda. de Cambados e rúa Ramón Cabanillas

Agosto 19th, 2008  |  Published in| the_category Política

O BNG fixo público a súa alegación ao proxecto de reaxuste que se está realizando na Avenida de Cambados e na rúa Ramón Cabanillas no Mosteiro.

Para a organización nacionalista na Avd. de Cambados aparecen modificacións das liñas de edificabilidade máis alá do mero axuste, moi diferentes das reflexadas na planimetría do PXOM, que de querer efectuarse deberá ser polos cauces que a Lei estabelece e non introducir modificacións de tal magnitude no que supostamente é un reaxuste de aliñacións. Na parte media-central, aproximadamente, da Avenida.na marxe dereita, en dirección a Cambados, hai un retranqueo substancial e profundo da liña de edificabilidade que non se reflexa no PXOM.

Os do BNG engaden que unha vez máis a historia repítese e o Goberno Municipal expón nun periodo estival un proxecto que afecta aos veciños, sen informar axeitadamente para que as persoas afectadas poidesen alegar, de ser o caso. A información é unha parte máis do proxecto e fundamental para que as persoas afectadas en calquer medida teñan o coñecimento axeitado para poder exercer os seus dereitos e para que as obras e proxectos publicos cheguen a bo porto en beneficio do pobo de Meis.

O BNG afirma que o periodo de exposición do PXOM aprobado no 2003, foi tamén exposto en agosto (2002) e agora o reaxuste da Avd. de Cambados e Rúa Ramón Cabanillas exponse tamén no mes de agosto, en pleno periodo vacacional e de baixada de actividade de todos os estamentos públicos e privados e que supóm un claro inconvenente para os veciños de Meis, que non están siuficentemente informados da exposición, sumándollle a isto o feito de que o horario para a consulta é de 9:00 a 14:00, o que é totalmente insuficente, e coincide coa xornada laboral da maioría dos veciños.

Para rematar, solicitan que se analice, estude e corrixa o exposto nos apartados da exposición e se tomen as medidas oportunas e que se informe aos veciños axeitadamente e se expoña o proxecto nun periodo mais amplo de tempo nun horario tamén de tarde, poñendo a disposición das persoas que acudan a consultalo, unha persoa que os axude e asesore naquelo que o precisen.

Os comentarios están pechados.