Pleno Xullo 2008

Agosto 5th, 2008  |  Published in| the_category Plenos

pleno.jpg

O pasado 29 de xullo celebrouse un pleno ordinario no Concello de Meis coa seguinte Orde do Día:

1. Aprobación da acta anterior.

2. Posta en coñecemento de resolucións da alcaldía

3. Cesión ao “Consorcio galego de Servizos de Igualdade e Benestar” de parte da fina denominada “Casa de Escudeiro” para a construcción dun centro sociocomunitario

4. Modificación da ordenanza fiscal da taxa por Licenzas e servizos urbanísticos

5. Modificación da ordenanza fiscal da taxa por Servizo municipal de Axuda no Fogar.

6. Rogos e preguntas.

No punto nº 1 non houbo incidencias, aprobandose pola totalidade da Corporación.

O punto 2 non se vota, só se di de que data a que data estan disponibeis as resolucións da alcaldía para o seu visionado polos membros da Corporación, se o consideran.

No punto nº 3 tampouco nada salientábel, a non ser a ledicia manifesta dos nacionalistas de que se poña a disposición do Consorcio a casa de Escudeiro e unha parte da finca para que a Vicepresidencia que dirixe Anxo Quintana, poida levar adiante un Centro de Día , entre outras funcións dun centro sociocomunitario.

Consultada a opinión da Voceira do BNG amosouse moi satisfeita de que algo que viñan demandando e solicitando desde hai xa tempo e que era un punto do seu programa para Meis se vaia levar a cabo grazas a boa disposición da Equipa de Quintana e o seu afán e traballo en mellorar os servizos sociais, e en ofertar posibilidades reais de dar un paso máis cara a igualdade e a integración da muller en igualdade de condicións na vida laboral e social, algo prioritario para os nacionalistas , según Carme M. Rodiño.

No punto nº 4 tratabase de modificar a taxa que se estaba a cobrar pola segregación dunha propiedade, ou o que é o mesmo, o que cobraban de licenza cando se quere partir unha leira en dúas partes. Estabase a cobrar 0,24 euros /metro cadrado, que viña sendo 24 mil das antigas ptas por ferrado. O que quixese partir unha finca de dez ferrados, tería que abonar ao concello 240 mil ptas. Nesa taxa non se diferenciaba entre as distintas catalogacións dos terreos, era para todos por igual.

Na modificación que se aprobou o pasado martes, cos votos do PP e do PSOE, pasanse a cobrar as seguintes tarifas:

En solo urban………………………………………..0,24 euros/metro cadrado

En solo de núcleo ou área de expansión……0,06 euros/m cadrado

En solo rústico………………………………………0,02 euros/m cadrado

O BNG votou abstención, xa que espuxo a súa voceira que lles parecía un custe moi elevado, máis tendo en conta as taxas doutros concellos próximos, e puxo de exemplo os casos de Portas, onde non se cobra nada ou o de Meaño, donde hai unha taxa fixa de 30 euros, e incluso cito o concello de Sanxenxo, donde a taxa é de 36,24 euros, sendo tamén unha taxa fixa. Dixo que se estaba a caer nun agravio comparativo nas taxas impostas os veciños de Meis respecto aos doutros concellos, polo tanto non votaban a favor nese punto.

O punto 5 das taxas polo SAF, foi aprobado pola totalidade da Corporación, decindo a voceira nacionalista que a ampliación á fin de semana para as persoas demandantes deste servizo é algo primordial, e o aumento das horas de atención en función do grado, pudendo a chegar a triplicarse era algo moi positivo, e defendeu que todo aquelo que supoña mellores servizos sociais e mellora dos sectores máis necesitados de apoio social, que adiante.

No apartado de mocións aprobouse unha do PSOE sobre o aumento da xornada laboral aprobada na UE.

O PP votou a favor e o BNG tamén, máis a voceira do BNG manifestou o seu acordo coa solicitud feita na moción, de ahí o voto a favor, máis dixo non estar de acordo coa Exposición de motivos dsa moción, debido a que nomea as palabras do ministro de traballo do estado como defensor da xornada actual, cando según expuxo a nacionalista, na reunión en Luxemburgo, onde se aprobou esa modificación que se está a rexeitar, o ministro ausentouse da mesma e asimesmo a delegación do goberno español non votou en contra. Por iso os nacionalistas se alegran de que en Meis se aprobe o rexeitamento ao aumento da xornada laboral, pero acusan ao goberno do estado de cómplice de esa aprobación, por máis que agora en Meis os socialistas o queiran maquillar. O BNG rexeita totalmente que se aumente a xornada de traballo do xeito que se pretende, o que para os nacionalistas é unha regresión sen precedentes no mundo dos dereitos dos traballadores e según expresou Carme Rodiño a este blogue, un aliciente para o modelo neoliberal que nos está a afogar nesta crise e que os nacionalistas rexeitan de plano.

No apartado de rogos e suxestións por parte do PSOE preguntouse pola xente que tiña teléfonos mobiles do concello, contestando o alcalde que dispoñían de móbil a cargo do concello as seguintes persoas:

José Luis Pérez, alcalde (seica)

Ofelia Barral Betanzos, concelleira

Luis Pérez Alfonsín, concelleiro

Raquel Fernández Outeda, concelleira

Eugenio Fernández Gómez, concelleiro

Mónica Outeda Arribas, concelleira

Manuel González Fiel, concelleiro

Tamén os seguintes empregados do concello:

– Alfonso, encargado das notificacións

– Arturo, obras

– José Carlos, augas e outros

– Marta Piñeiro, clases a nenos nos domicilios

– A aula de infantil de Santo Tomé (integrada no CRA)

Preguntaron tamén os socialistas polo nº de nenos que se apuntaran á ludoteca, polos arranxos no cruceiro de Quintáns, por uns baches nun camiño de San Salvador e solicitou marquesinas para a recta da Goulla. Recordaron á alcaldía o perigo que supón que nas inmediacións da cafetería Reconquista aparquen os coches tan cerca da pista pois impiden a visión aos que se incorporan á Avenida de Cambados e que proveñen de Alvarín.

Os nacionalistas preguntaron polos motivos de que non se acabase o asfaltado da Rúa Os Carreiros, felicitando pola intervención neste vial, que era de terra , e ainda que supón un arranxo provisional, pois contémplase un vial urbano con beirarrúas e demais servizos no PXOM, atopábase nunhas condicións lamentabeis . O alcalde aludiu á falta de “pichi” nas máquinas e desde o BNG solicitaron o remate das actuacións.

Interesáronse tamén os nacionalistas polas débedas comprometidas coas Comisións de festas e / ou organizacións culturais, deportivas, etc e que non foran pagadas por parte do Concello. Interpelando tamén ao rexidor, en relación a si se iban a seguir apoiando económicamente desde o Concello as festas gastronómicas do concello, como a fabada, a de carne de poldro, a do chourizo ao viño, entre outras. Ao que o señor alcalde contestou que sempre cumprian cos seus compromisos, e o que estivera sen pagar era culpa da propia Comisión ou asociación por non entregar as facturas en tempo. No do apoio ás festas mencionadas, o alcalde de Meis evadeu dar unha resposta clara.

Tamén interrogaron desde o BNG a o señor Pérez Estévez en relación a unha suposta compra de terreo por parte do Concello no lugar de Monte de Casa (Nogueira), terreo limítofe coa pista que circunda o campo de festa e que sería, según parece, para ampliar o campo e así que poidan colocar os seus escenarios as orquestras contratadas para este ano.

Chegaron a preguntar ao alcalde si pechara esa compra por un importe de 9.000 euros, ao que contestou o rexidor que non se cerraba nada até que se firmaba, pero non desmentiu en ningún momento á voceira nacionalista.

E coa solicitude por parte do BNG de que os textos dos Orzamentos municipais estivesen en galego , rematou a sesión.

Os comentarios están pechados.