O BNG insta Educación a anular o contrato de FP asinado coa empresa que explota as Pousadas, entre a que se atopa a da Armenteira

Agosto 2nd, 2014  |  Published in| the_category Economía, Política

Pousadas 1

A deputada do BNG no Parlamento de Galiza, Montserrat Prado Cores presentou unha proposición non de lei co fin de instar á Consellaría de Educación a que anule o convenio asinado coa Deputación de Pontevedra e a empresa Arlea Hotels SL, que explota as catro Pousadas construídas con diñeiro público na bisbarra do Salnés, para a implantación de tres proxectos de formación profesional dual, “xa que supón unha competencia desleal para o sector hoteleiro e porque e o sistema público de educación hai posibilidades de impartir estas ensinanzas”.
Prado Corres, acompañada polo secretario comarcal do BNG, Xoán Xosé Castaño, Xoán Xosé Bouzas Aboi, e os concelleiros nacionalistas Anxo Vilas e Pilar Xiráldez, denunciou onte que “é totalmente inexplicábel que o PP, dende a Deputación de Pontevedra, procesa a realizar infraestruturas hoteleiras nunha bisbarra como a do Salnés cunha alta oferta hostaleira, o que supón unha competencia desleal e atenta contra un sector tan importante na economía da bisbarra. Pero aínda peor é que se proceda á entrega, chave en man, de infraestruturas construídas e equipadas con fondos públicos a unha empresa privada, cuxo propietario é amigo de altos cargos do PP”.
Para os políticos nacionalistas do Salnés “o modelo de FP dual é altamente cuestionábel ao tratarse dunha aposta pola privatización da formación profesional. Estamos ante un modelo no que, ao igual que no caso que nos ocupa, son os grandes grupos económicos os que condicionan os criterios e contidos porque, parece evidente que non son as pequenas e medianas empresas do sector hostaleiro do Salnés nin as institucións públicas correspondentes as que definen a oferta”.
pousada-armenteira-0 Os representantes do BNG na bisbarra expoñen que este novo modelo formativo ten un dobre efecto negativo, xa que provoca a destrución de emprego, ao ser substituídos os traballadores por man de obra barata baixo un titor nomeado pola empresa ao que non se lle pide ningunha formación académica e que non ten ningún vínculo contractual con ningunha administración educativa. Por outra parte, segundo sinalan, este convenio provoca a destrución de emprego nos centros educativos públicos ao efectuarse unha parte moi importante dá formación na empresa en cuestión.
Ademais, o convenio indica que a empresa Arlea Hotels, do grupo Hotusa, propiedade de Amancio López Seijas, pode repartir aos alumnos non só nas 4 Pousadas da bisbarra senón polo resto dous hoteis do grupo.
Os ciclos a impartir son de técnico superior en dirección de cociña, técnico superior en dirección de restauración e técnico superior en xestión de aloxamentos turísticos. Cada curso contará con 15 alumnos que non terán vinculación contractual coa empresa, e que percibirán unha achega económica pola súa actividade. Os ciclos teñen unha duración de dous anos.
Monsterrat Prado tamén formulou preguntas non Parlamento de Galiza para que sexan contestadas polo goberno da Xunta en comisión parlamentaria. Quere saber se ou Goberno galego considera que ou futuro laboral dos mozos desta comunidade pasa pola explotación e a precarización que supoñen os convenios como o subscrito pola Consellaría coa Deputación e a empresa que explota as Pousadas, baixo ou subterfuxio de FP dual.
Tamén quere saber se a Xunta avaliou as consecuencias do convenio tanto para os docentes que poderían impartir esta formación coma para a calidade educativa dos alumnos, e se entende que os recursos públicos e a formación educativa dos mozos galegos deben poñerse ao servizo dos intereses e necesidades particulares de empresas privadas.

FONTE: Faro de Vigo e Construcións Abal

Os comentarios están pechados.