A modificación do proxecto do enlace de Curro libra da picaraña 40 terreos

Xullo 4th, 2014  |  Published in| the_category Economía

Todas están en Meis » Fueron expropiadas e agora volverán aos seus donos O proxecto modificado das obras do enlace en Curro das autovías a Sanxenxo e Vilagarcía, da autoestrada AP-9 e a estrada PO-531 considera a desafectación dunha corentena de terreos de Meis. O Boletín Oficial da Provincia (BOP) publicou onte a resolución mediante a cal os propietarios destas parcelas poden acollerse ao seu dereito de reversión. Entre os terreos desafectados, o de maior extensión pertence á Comunidade de Montes de San Lorenzo de Nogueira,

con 33.189 metros cadrados, que quedan libre da picaraña. Os comuneros teñen outros dous terreos desafectadas; unha delas de 1.493 m2 e outra de 1.312. A inmensa maioría das propiedades que volverán ás mans dos seus titulares están clasificadas como monte, salvo un viñedo de 273 metros cadrados, un terreo de 255 e un local expositor. No caso de que os propietarios non se acollan ao seu dereito de reversión, as parcelas desafectadas pasarían a formar parte do patrimonio da Xunta e poderán ser destinados a outros usos distintos para os que fosen expropiados. Hai bastantes terreos que debido á modificación do proxecto quedan desafectados que superan os mil metros cadrados de superficie. Algunhas mesmo superan os dous mil. A resolución do BOP recolle que á hora da reversión dos terreos se devolverá a indemnización expropiatoria percibida polo expropiado, actualizada conforme á evolución do Índice de Prezos de Consumo (IPC) “no período comprendido entre a data de inicio do expediente de prezo xusto e a do exercicio do dereito de reversión”. FONTE: Faro de Vigo

Os comentarios están pechados.