San Lourenzo de Nogueira berce do nome da comarca do Salnés

Marzo 14th, 2011  |  Published in| the_category Artigos de Vila Fariña

NOBRES, CLÉRIGOS E MALFEITORES DISPUTÁRONSE A POSESIÓN DAS RICAS SALINAS QUE DERON NOME Á COMARCA
(La Voz de Galicia 14 de febreiro de 1990)

Por X. L. VILA FARIÑA

Nos comezos da Reconquista, aló polo século VIII, varios magnates, antecesores da Raiña dona Aragonta muller de Ordoño II de León, tomaron posesión de certas terras do Salnés, onde hoxe están as freguesías de Nogueira, Vilalonga, Noalla e Dena, actualmente pertencentes aos concellos de Meis, Sanxenxo e Meaño.
Aquí construíronse vivendas, establecéronse colonos e, por consiguinte, instalouse un núcleo humano, xérmolo das actuais poboacións anteriormente citadas.
Por moito tempo disfrutaron da pacífica posesión distos bens, até que a medeados do século X, certos habitantes destas zonas entraron, pódese dicir que “a saco”, arrasando as florecentes aldeas, para, nos seus arrededores, abrir unhas salinas.
Entérase o conde don Paio González fundador do desaparecido mosteiro de San Lourenzo de Nogueira, e a galega raiña dona Aragonta, fillos ambos dos condes don Gonzalo e dona Teresa. Prestos acuden ao lugar dos feitos, e tras deter aos chamados “rebeldes”, constitúese un tipo de Xunta ou Xurado, presidido por Sisnando II bispo de Iria Flavia, a condesa Ildaura dona da Torre de Lobeira, e Mendo Menéndez gobernador de aquel territorio. Escoitadas as queixas dos veciños, divídense as salinas causa do litixio en dez partes iguais e, a proposta de Sisnando se fixo o seguinte reparto:
Catro deixáronse para os “rebeldes” que as construiran, e das outras seis, unha destinouse para o mosteiro de Camanzo, outra para o de Salceda (fundación de dona Aragonta), outra para o de Vilanova da Condesa (fundado por Santa Ildaura, nai de San Rosendo), e unha salina levouna o mosteiro de Celanova.
Das outras dúas, unha ficou para os cenobios de San Lourenzo de Nogueira, Piloño, Lantaño, Pexegueiro e Carboeiro, e a sexta para don Paio, dona Aragonta e os seus herdeiros.
É curioso observar que o nome de Salnés ou Saliniense (país das salinas) naza a raíz de este escuro e turbio acontecimento, desenvolvido na zona duns “malfeitores” que fundaron a industria das salinas. Visto o froitífero e tal vez “ilegal” negocio, os altos cargos de entón tomaron cartas no asunto, e coma sempre, o león se levou a mellor parte. Os “creadores” tiveron que conformarse co sentenciado pola xustiza de entón, de puro carácter xermánico.
Debeu ser un “affaire” bastante sonado, cando ao lugar dos feitos se trasladaron a raiña de León, o bispo de Iria Flavia, e os altos magnates da zona.
Extraña que os “malfeitores” despois do arrasamento das poboacións e da ilegal implantación das salinas, non sufrisen un castigo exemplar. Presumo que detrás de todo isto houbo algo máis que unha simple “ocupación ilegal”. As leis de entón eran moi severas n este tipo de delitos, e non é difícil ver nistos actos da instalación das salinas na zona, a man de algún magnate disidente da política leonesa.
O tacto político de Sisnando, titular do cabildo iriense evitou se cadra a creación no Salnés dun perigoso núcleo de resistencia ao cetro leonés. As catro salinas deixadas aos ‘insurrectos’ colmou en aquel ano 964, as ansias políticas duns, e as desorbitadas aspiracións económicas doutros. Así foi como unha desputa entre nobres, clérigos e malfeitores deu lugar ao nome de “Salnés”.

GONZÁLEZ, Pelayo.- Conde galego do século X. Fundou o mosteiro de San Lourenzo de Nogueira (Meis).

Mosteiro de San Martiño Pinario.
Nº 544. – Apeos en Vilanova, Meis, Besomaño, Meaño. Ano 1557.
Nº 571.- Apeos en Saiar, Arousa, Besomaño, Caleiro, Meis, András, Bamio. S. XVII.
Nº 703.- Recobración de bens, cesións, ventas reais e xudiciais. Cornazo, Meis. Séculos XV e XVI. AUS.

Colexio do Santo Espíritu. Santiago
Nº 1008.- Foros, cesións, arrendos, etc. Nogueira, Paradela, Vilalonga. Varios anos. AUS.

Mitra ou Dignidade Arzobispal

Nº 101. – Executorias, preitos sobre xurisdicción e outros. Caldas e Coto de Nogueira. Varios.
Nº 123. – Don Pedro Enríquez de Soutomaior, trae foros da Mitra en Lantaño, Paradela, Barrantes, Ribadumia, Baión, Corbillón, Rianxo e outros puntos. Ano 1619. AUS.

CAPELA DA CANADA A SAN MIGUEL E A SANTA LUCÍA

Gonzalo de Andión y Castro… y vecino de la feligresía de San Lorenzo de Nogueira….. en como yo Joseph Bugarín cura propio de San Andrés de Figueirido (?) exhibió ante mi una copia de la fundación de la capilla del lugar de Canada de la feligresía de San Lorenzo de Nogueira que fue de don Antonio Jacinto de Bugarín y Zúñiga padre de dicho don Joseph cuia copia se halla signada y firmada de Alonso Dabal Núñez notario que fue de la feligresía de San Vicente, ahora difunto, y por que el rector de dicha feligresía de San Lorenzo apremie a dicho don Joseph como heredero de… su padre le entregué una copia de dicha fundación pare que deje de oscurecer a la obra pía por constar de ella haber dexado dos misas cantadas cada un año dicho fundador y para cumplir con dicho apremio que le hace dicho cura de San Lorenzo, exhibió ante mi notario dicha copia de fundación y más decretos adjuntos de su sª el obispo… provisor que fue de la ciudad de Santiago y deste Arzobispado y es el primer dado (?) por don Juan de Figueroa cura que de dicha feligresía de San Lorenzo de Nogueira para que saque una copia auténtica de todo ello para entregarla a dicho rector de San Lorenzo que en su tenor es como sigue.= Dentro de la casa de la Canada parroquia de San Lorenzo de Nogueira a siete días del mes de Julio del año de mil setecientos y doce y ante mi notario y testigos Don Antonio Jacinto Bugarín Zúñiga ministro del Santo Tribunal de Inquisición de este Reino, edecán de Teniente General de los exércitos de S. M. y vecino de dicha feligresía; e dixo que por cuanto tiene intención y hecho voto de edificar una capilla en honra y gloria del arcángel San Miguel y la gloriosa Santa Lucía virgen y mártir en el sitio y lugar da cabada y pegada a la casa referida, y no obstante que el sobredicho tiene oratorio dentro de dicha casa donde se celebre el santo sacrificio de la misa y cumplir con el voto referido y hacer dicha capilla y para que no sea arruinada en ningún tiempo y esté surtida de todos los ornatos decentes como son alba, amito, casulla, manípulo, estola, cáliz, satén, corporales, manteles, frontal, misal de forma que se pueda celebrar con toda decencia el santo sacrificio de las misa en intención de las Ánimas del purgatorio y en obsequio del Glorioso Arcángel y Gloriosa Santa Lucía, y para que en cada año de sus días y advocación se diga una misa con todo della se pueda dar de limosna al cura de dicha feligresía y alguna que de su orden que cantare quatro reales de vellón que en un año hacen ocho y así que las dichas misas como por cera, vino, limosnas y que se ofrece para el discurso del año en dicha capilla reparos de paredes y techos la iglesia nombrada y señaladamente ha de celebrar donde…

2

a esta con su guerta, granxa, prados y demás que alrededor de dicha casa se hallan tiene sabidos y reconocidos todo ello de sembradura de cien ferrados de pan poco más o menos en cuios bienes que estén sujetos al cumplimiento de lo referido para que el otorgante y sus sucesores en dicha casa y bienes estén obligados a cumplir lo expresado en esta fundación con las calidades y condiciones siguientes= que todas las veces que fuese visita dicha capilla por el señor ordinario de este Arzobispado y otras personas que su facultad tenga, y la hallaren con los ornatos que van expresados y no más, bien reparadas de paredes, techos y puertas y recursos de haber cumplido con las misas, se entiende no estar obligado a más, para que la voluntad del otorgante no es hacer más por el que tenga dicha capilla en la manera dicha y este siempre surtidas de lo referido, y no estando consiente ser obligado por todo rigor de justicia al cumplimiento de lo que va dicho a que se obliga y que van expresados, y para dicho cumplimiento y execución y otorgaba todo su poder cumplido a las justicias eclesiásticas y seglares de S. M. que de su causa y destas puedan y deben conocer conforme a derecho y a que se somete para que se lo hagan, pagar y guardar y cosa juzgada como si fuera por SSª de forma de cumplieran, juicio pasado es cosa juzgada acerca de lo cual renunció todo lo hallaron otorgado con la general orden en forma: En testimonio de lo cual…. ante mi notario y testigos y lo firmo de su nombre siendo a ello presentes el licenciado Gonzalo de Andión, Domingo de Frutos y Vitorio Beloso vecinos de esta feligresía, y yo notario que dello doy fe= conozco a dicho otorgante=Don Antonio Jacinto Bugarín..= pasó ante mi Alonso Dabal Núñez= es copia de su orixinal a que me refiero y en fe dello como notario público vecino de la parroquia doy fe….don Alonso Pardo Bugarín y Zúñiga pasó ante mi el día, mes y año de su otorgamiento= en testimonio de verdad:Alonso Dabal Núñez= Juan Antonio García en nombre de don Antonio Jacinto Bugarín familiar del Santo Oficio de Inquisición de este Reino, edecán de teniente general de los exércitos de S. M., vecino de San Lorenzo de Nogueira, que tiene interés en edificar una capilla de advocación de Santa Lucía en el lugar de la cavada donde otorgó la escritura de dotación y fundación que exhibió para su fábrica, ornato y más pertenencias, hipotecas especiales de los bienes que della recibe y que son sabidos y cuantiosos para sus reparos, ornatos y servicios para en cuya vista su capilla Vssª señala concibir para poder hacer y dedicar dicha capilla… y el cura y de los vecinos y para que guardan dicen se informan

3

lo que en ella el SSº sacrificio de la misa sin incurrir al que es justicia cuando se apela= Informe del cura la dispensa (?) que hace desde la iglesia de su beneficio al sitio donde se ha de fabricar la capilla y de la reedificación sigue perjuicio al derecho parroquial como también de las causadas que hacen para hacer dicha capilla de hecho se hará y hago, lo decreto el señor obispo provisor en Santiago a quince de marzo de setecientos y threce= Ante mi Domingo Sanchez = Iltmo señor de Vª precede despachado a pedimento de don Antonio Jacinto Bugarín y Zúñiga sobre la edificación de una capilla que pretende edificar, cuio pedimento y dotación refiere y cumpliendo con lo que Vª manda digo que los productos que dicho don Antonio Jacinto tiene para dicha edificación es únicamente la devoción y voto que tiene hecho según me lo tiene expresado al Arcángel de San Miguel y Gloriosa Santa Lucía Virgen y Mártir de cuia fábrica prosigue mandamiento ninguno sin perjudicar al derecho parroquial de mi iglesia, por estar esta lexos, de la casa de dicho don Antonio y haber muchos riegos caudalosos en medio y vivir en lo último de la parroquia y de las hipotecas que hace de dotación a perpetuidad y pretensión de dicha capilla son mui capaces de dolo para que lo que sujeta para dicha cosa maior a que quisiera hacer y lo consiento y lo puedo confirmar a Vssª y se hará disponer lo que fuere servido San Lorenzo de Nogueira y julio diez de mill setecientos y trece= Juan de Figueroa y Sarmiento= Juan Antonio Varela en nombre de don Antonio Jacinto Bugarín y Zúñiga familiar del Santo Oficio de Inquisición deste Reino vecino de San Lorenzo de Nogueira presentó con la jura debida el informe dado por el cura de la feligresía en orden a la fábrica a la capilla y advocación de Santa Lucía que se pretende hacer en el lugar da Cavada donde vive en cuia vista suplicó a Vssª se sirva concederle licensia Su Señoría=y echo que dicho cura pueda bendecirla y que en ella se diga el Santo Sacrificio de la Misa sin incurrir en pena alguna que es justicia que por lo juro lo confiero (?)= Varela = por orden dada que menciona y está presente y haga escriptura y concorde a su fundación esto de forma para si y sus subcesores y herederos de que la capilla estará permanentemente en pie y con todos los aliños y reparos y conducentes para la celebración del Santo Sacrificio de la Misa y que las principales del año no se dirá misa en dicha capilla como tampoco el día del patrón de la parroquia y en todos días de (?) y festivos se ponga una persona de casa o haga misa conventual en la parroquia… de lo que se advierte al cura de la dicha y echa dicha seguranza ha puesto en ella en el libro de la parroquia dende ahora para entonces se de…

4

para que se fabrique la capilla en el sitio destinado y fabricada y puesta con todos adiños necesarios para en ella celebrar misa el cura la vea visite e informe de su estado lo decretó sussª el señor obispo previsor en santiado a diez y ocho de diciembre de mil setecientos y trece= el obispo …= ante mi Domingo Sánchez= Ilmo señor por decreto de visita el diez y ocho de diciembre del año pasado de mil setecientos y trece he sido requerido por don Antonio Jacinto Bugarín el cual agradesco como debo y dándole el debido cumplimiento digo Señor que el dicho don Antonio Jacinto ha cumplido con todo y por todo lo que Vssª se ha servido mandar y en su decreto que precede y ansí es su escriptura de obligación y dotación como en haber fabricado la capilla referida en estos papeles con la vocación del Glorioso Arcángel San Miguel y Gloriosa Virgen y Mártir Santa Lucía; y de haber fenecido y puéstoles los ornatos conducentes para la celebración de misa me requirió el que la visitase con toda invidualidad que lo he hecho y hallándola tan capaz y tan decente… es digno dicho don Antonio de la… que prebende y de las gracias por la hermosa fábrica de dicha capilla como por lo anterior por sus ornatos y aliños es todo lo que siento y puedo informar a Vssª y siendo necesario certifico aí todo Vssª dispondrá lo que queda servido. Casa rectoral de San Lorenzo de Nogueira y noviembre seis de mil setecientos y catorce= don Juan de Figueroa y Sarmiento= Es copia de la copia, peticiones, decretos e informes que ponen ahora y están en mi poder para entregar ahora a la presente declaración de don Joseph Bugarín y Zúñiga por me los haber exhibido para que de todos ellos quitase esta copia que concuerda a que me remito y en favor dello lo signo y firmo en este pliego de papel entero estando en la fábrica de San Lorenzo de Nogueira en mi casa de morada de donde soy vecino de pedimento de dicho don José Bugarín a tres días del mes de julio año de mil setecientos y treinta y cuatro.

En testimonio de verdad

Gonzalo de Andión

Os comentarios están pechados.