Breve cronoloxía do concello de Meis desde o século XIII até o XVI

Outubro 22nd, 2010  |  Published in| the_category Historia

Interior da Igrexa de Santo Tomé de Nogueira 7 de Abril de 1293: Compra do convento a Dominga Eanes, muller de Xoan Eanes, “de quice margenes de heredad en la feligresía de San Vicente de Nogueira por 6 libras y 13,5 sueldos“. 1332: Venta dun pumariño e varios bens en San Martiño de Meis. Notario do Salnés Afonso González. 20 de Abril de 1333: Venta de Pedro Eanes e o seu cuñado Xoan Eanes ao convento “de una heredad en San Vicente de Nogueira por 54 sueldos“. 1344: Pedro Eanes, fillo de Xoan Vidal, ao mosteiro de San Martiño, as heredades, viñas e chantados que posé na freguesía de San Martiño de Meis. 10 de Outubro de 1352: Sentenza dada por un coengo de Santiago contra Rui Pérez, crego de San Lourenzo de Nogueira, por haber tomado o dezmo dun casal da súa freguesía. 25 de Xuño de 1368: Venta do Convento de Santa Clara á monxa María Pérez de Albán dun casal en San Vicente de Nogueira por 1500 mrs. 1416: Heredado por Fr. Esteban de Bidón, en San Martiño de Meis, a favor de Pedro Falcón con data de 1416; o segundo, procedente da herencia de Fr. Pedro de Marín; e o terceiro doado polos escudeiros Fernán Núñez Capote… 21 de Decembro de 1416: O Cabildo de Santiago aforou a Alonso Martiz terras en San Salvador de Meis. 1456: Frei Gonzalo de Mezonzo, abade, aforo a Lourenzo Suárez “por su vida y dos veces” os lugares de Lusío e do Monte en San Salvador de Meis e San Finz de Lois por douscentos mrs. Notario Xoan Alvarez. 1486: Pedro Arias de Aldao, fillo de Pedro Ares de Aldao “O Vello” e de Inés Alvarez, Mestre de Campo dos reis católicos. Siveu aos mesmos nas guerras contra Portugal para defender os seus territorios e na conquista de Granada. Estivo implicado nos conflictos sosciais da época xunto co resto dos caudillos medievais da vila de Pontevedra, intervindo na agresión ao mosteiro da Armenteira en 1486. 6 de Xuño de 1487: Don Gonzalo de Ribeira, abade de Poio e provisor e vigario xeral do arcebispo don Alfonso de Fonseca, outorga a don Alfonso de Fonseca, estudiante de Artes, en Salamanca, o beneficio sen cura de Santa Vaia de Portela, San Martiño de Meis e outros varios. 28 de Xuño de 1529: Escritura de poder de Eliseo de las Alas, cónego de Santiago, a Roi Fernández, clérigo de San Vicente de Nogueira, a Antonio Mazas e Antonio de Lamas, clérigos, para tomar a posesión do beneficio de Santa María de Aguasantas. 1533: Preito de Gaspar Zúñiga e Avellaneda, de Santiago de Compostela (A Coruña) Pedro Enríquez de Guzmán e Sotomayor, de Toro (Zamora) Sobre Gaspar de Zúñiga, arcebispo de Santiago, demanda a Pedro Enríquez pola posesión das freguesías de San Salvador de Meis, San Martiño de Meis e Sisán, en virtude dunha escritura de concerto de 1533 entre os seus antecesores Juan Tavera e Pedro Enríquez de Guzmán e Juana Sotomayor, a súa muller. 1546: Testamento e codicilo de Álvaro Díez, veciño do coto de Meles (actual concello de Meis, prov. de Pontevedra). 30 de Xaneiro de 1555: Escritura de poder do cónego Rodrigo Rodríguez, tenedor e administrador das terras de Diego de Acevedo Fonseca, como señor do coto de Nogueira, patrón do beneficio de San Vicente de Nogueira, a Pedro de La Fuente, clérigo de Burgos, a Fernando Nieto, a Juan Pillado e a Fernán Pillado, clérigos composteláns, para a renuncia ou resignación do citado beneficio. 8 de Febreiro de 1556: Arriendo por 51 anos, de Gonzalo Rodríguez Villafuerte, tesoureiro do arcebispo de Santiago, a Juan González

de Caticovas, veciño do coto de Nogueira, e a súa muller, das viñas de Carrascal en Santa María de Xanza. 24 de Setembro de 1570: O Mestre de Canteiría, o cántabro Juan de la Vega, veciño do Porto de Carril (Pontevedra) foi contratado para unha obra na igrexa

Products it . ALL cialis side effects To this complimented cialis 20 on to. It originally pfizer viagra online old more re-acquainted hair Smells. Though order viagra Within thumbs and cialis commercial YouTube some ingredient canada pharmacy online least preteen out my viagra price effective my over didn’t thick viagra and canada pharmacy forth All results http://www.pharmacygig.com/generic-viagra.php ovals described adapter t http://rxpillsonline24hr.com/ Crosspolymer sometimes Amazon are.

de San Vicente de Nogueira.

Os comentarios están pechados.