Archive for| the_time Maio, 2010

Menuda imaxe damos en Zacande (Nogueira)

Maio 3rd, 2010  |  Published in| the_category Sociedade

Nesta foto realizada recentemente, óllase que hai cousas que debemos coidar. Desde logo non é

un reflexo da cultura existente en Zacande, mais a imaxe que proxecta ou debe proxectar a Casa de Cultura de Zacande, en San Vicente de Nogueira, debe ser axeitada e coidadosa, por moito que estea polo lado traseiro da casa. A Casa que xa ten máis dun ano de vida, non se dignou nadie en cambiar o rótulo.